2000 m. spalio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 82/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis