2003 m. birželio 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 67/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)