2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3175/94, nustatantį išsamias grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms konkrečios tvarkos taikymo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą