Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision av EU:s gemensamma forskningsföretag för budgetåret 2017