Povzetek rezultatov letnih revizij skupnih podjetij EU na področju raziskav, ki jih je za leto 2017 opravilo Evropsko računsko sodišče