Prehľad výsledkov ročného auditu Dvora audítorov týkajúceho sa európskych spoločných podnikov v oblasti výskumu za rok 2017