Sommarju tar-riżultati mill-awditu annwali tal-QEA għall-2017 li jirrigwarda l-Impriżi Konġunti Ewropej għar-riċerka