Kopsavilkums par ERP 2017. gada Eiropas pētniecības kopuzņēmumu ikgadējās revīzijas rezultātiem