Sažeti prikaz rezultata godišnjih revizija za 2017. godinu koje je Sud proveo nad europskim istraživačkim zajedničkim poduzećima