2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų (paskelbta dokumentu Nr. C(2003) 3101)tekstas svarbus EEE