2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos Sprendimas patvirtinantis Komisijos Bendradarbiavimo susitarimo dėl taikaus branduolinės energijos naudojimo tarp Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sudarymą