2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2340/2002, nustatantis giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2003 ir 2004 metais