LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMAS NR. 1-59 "DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO"