2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 įvedantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000