Labojums Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu līmeni ( OV L 405, 30.12.2006 )