2001 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.