Byla C-371/06 2007 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas ( Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Benetton Group SpA prieš G-Star International BV (Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečia įtrauka — Žymuo — Prekėms esminę vertę suteikianti forma — Naudojimas — Reklaminės kampanijos — Formos patrauklumas dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, įgytas iki paraiškos įregistruoti pateikimo)