LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-1826