2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas.#Alain Laurent Brouillard prieš Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.#Viešieji paslaugų pirkimai – Konkurso procedūra – Pagrindų sutarčių sudarymas – Teisinių tekstų vertimas į prancūzų kalbą – Kvietimas pateikti pasiūlymą – Pasiūlyto subrangovo atmetimas – Profesinė kompetencija – Užbaigto teisinio išsilavinimo reikalavimas – Diplomų pripažinimas – Proporcingumas – Skaidrumas.#Byla T-420/13. 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas