2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2245/2003, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedą dėl avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų monitoringo