Klausimas raštu P-2458/07 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. ES leidimo naudoti genetiškai modifikuotus kukurūzus MON810 atnaujinimas