Klausimas raštu E-3426/07 pateikė Rebecca Harms (Verts/ALE) Komisijai. Šiuo metu Komisijos pagal Euratomo sutarties 41-43 straipsnių nuostatas tikrinami investavimo projektai