Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část šestá - Ustanovení obecná a závěrečná#Článek 308