2009 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1292/2009, kuriuo nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 675/2009, (EB) Nr. 676/2009 ir (EB) Nr. 677/2009 dėl sorgų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimo konkurso, kukurūzų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimo konkurso ir dėl kukurūzų importo iš trečiųjų šalių į Portugaliją muito sumažinimo konkurso, kiek tai susiję su galutine konkurso data