Verordening (EG) nr. 305/2007 van de Commissie van 21 maart 2007 houdende vaststelling van tijdelijke afwijkingen van de Verordeningen (EG) nr. 2402/96, (EG) nr. 2375/2002, (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1918/2006 met betrekking tot de data voor het indienen van de certificaataanvragen en voor het afgeven van invoercertificaten in 2007 in het kader van de tariefcontingenten voor bataten (zoete aardappelen), maniokzetmeel, granen en olijfolie