Nařízení Komise (ES) č. 305/2007 ze dne 21. března 2007 o dočasných odchylkách od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1918/2006, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a o jejich vydávání v roce 2007 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny a olivový olej