/* */

Alber prieš OHMI (Poignée) TITJUR 2009 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) sprendimas. # Alfons Alber prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška - Rankena - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) - Pareiga motyvuoti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 straipsnis (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnis) - Faktų tyrimo ex officio principas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalis (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis. # Byla T-391/07.