2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimas, iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl RH-7281 (zoksamido), B-41; E-187 (milbemektino), BAS500F (piraklostrobino) ir AEF130360 (foramsulfurono) galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, išsamumą (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 2285)