Tarybos Direktyva 1988 m. gruodžio 21 d. dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (89/48/EEB)