Mål T-219/04: Förstainstansrättens dom av den 3 maj 2007 – Spanien mot kommissionen (Fiske – Utvecklingen av fiskekapaciteten i medlemsstaternas fiskeflottor – System för in- och utträde – Kommittén för fiske och vattenbruk – Språkregler)