Vec T-219/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  3. mája 2007 – Španielsko/Komisia ( Rybolov — Vývoj kapacity rybárskych flotíl členských štátov — Režim vstupov a výstupov — Výbor pre rybolov a akvakultúru — Jazykový režim )