Zaak T-219/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Spanje/Commissie ( Visserij — Ontwikkeling van capaciteit van vissersvloten van lidstaten — Regeling voor toevoeging en onttrekking — Comité voor de visserij en de aquacultuur — Regeling van taalgebruik )