Spojené věci C-159/10 a C-160/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. července 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Německo) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) v. Land Hessen ( „Směrnice 2000/78/ES — Článek 6 odst. 1 — Zákaz diskriminace na základě věku — Povinný odchod do důchodu státních zástupců, kteří dosáhli věku 65 let — Legitimní cíle odůvodňující rozdílné zacházení na základě věku — Koherentnost právních předpisů“ )