2008 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 532/2008, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą