Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 1993 m. spalio 12 d. dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių