2009 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. 2009 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.#Procesą inicijavo Compañía Española de Comercialización de Aceite SA.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal Supremo - Ispanija.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendras aliejaus ir riebalų rinkų organizavimas - Reglamentas Nr. 133/66/EEB - 12a straipsnis - Bendrijos nefinansuojamas alyvuogių aliejaus sandėliavimas - Nacionalinių konkurencijos institucijų įgaliojimai.#Byla C-505/07.