Prancūzija keičia su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Aženo (Agen) ir Paryžiaus (Paris) (Tekstas svarbus EEE)