Euroopa julgeolekustrateegia ja EJKP Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009 . aasta resolutsioon Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta (2008/2202(INI))