Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 104 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimo Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo"