Klausimas raštu E-2845/07 pateikė Charles Tannock (PPE-DE) Komisijai. Valstybės pilietybės neturinčių asmenų galėjimas būti prisiekusiaisiais