2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos aktas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvenciją) ir Protokolą dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų, sudarymo (2002/C 312/01)