2002 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2067/2002, pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 444/98, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį specialiąsias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles