Klausimas raštu E-5602/07 pateikė Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Asopo upės tarša