2009/989/CE,Euratom: Decizia Consiliului și a Comisiei din 17 noiembrie 2009 privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte