2009/989/EB,Euratomas: 2009 m. lapkričio 17 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystę, sudarymo