2007 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 112/2007, nustatantis, kad tam tikrų cukraus sektoriaus produktų importo licencijų išdavimo ribų pagal tarifines kvotas ir lengvatinius susitarimus ir vėl nepasiekta