2001 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4540)Tekstas svarbus EEE.