Komisijos personalo darbinis dokumentas - Pridedamas prie Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais - Projektas poveikio vertinimas susijęs su direktyvos 94/47/EB dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais peržiūra - Santrauka {KOM(2007) 303 galutinis} {SEK(2007) 743}