Komisija prieš Nyderlandus 2008 m. spalio 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas. # Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę. # Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2002/22/EB - Elektroniniai ryšiai - Vienas Europos skubaus iškvietimo telefono numeris - Vieta, iš kurios skambinama - Neperkėlimas per nustatytą terminą. # Byla C-230/07. TITJUR