Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/94 1994 m. birželio 1 d. dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo